Liczba odwiedzin strony: 25757 Osób na stronie: 4
 

Górka Andrzej, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 99 poz. 687 - Wzór sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wzór sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). 2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651....
Monitor Polski 2002 Nr 33 poz. 528 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r. (M.P. z dnia 26 lipca 2002 r.) Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r. w stosunku do I kwartału 2002 r. wzrosły o 0,4%.
KRS 0000321254 - "MEDICINE LUMINATE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MEDICINE LUMINATE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-01-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BUDOWLANA 28 20-469 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321254
KRS 0000321252 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "NAVI" WIESŁAW NALEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "NAVI" WIESŁAW NALEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-01-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BARUCHA 3 95-200 PABIANICE PABIANICE PABIANICKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321252
KRS 0000321251 - STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI "ROKITA" BRZEG DOLNY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI "ROKITA" BRZEG DOLNY STOWARZYSZENIE 2009-01-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1-GO MAJA 1/A 56-120 BRZEG DOLNY BRZEG DOLNY WOŁOWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321251
KRS 0000321250 - PRZASNYSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ŚWIETLIK"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZASNYSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ŚWIETLIK" FUNDACJA 2009-01-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
24 06-415 ROSTKOWO CZERNICE BOROWE PRZASNYSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
761-152-90-41 141706200 0000321250
KRS 0000321249 - UBP CONSULTING SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UBP CONSULTING SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-01-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 270/73 02-819 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321249